Skip to content

National anthem of Philippines

The lyrics of the National Anthem of Philippines

Lupang Hinirang

Bayang magiliw,
Perlas ng silanganan,
Alab ng puso
Sa dibdib mo’y buhay.

Lupang hinirang,
Duyan ka ng magiting,
Sa manlulupig
Di ka pasisiil.

Sa dagat at bundok,
Sa simoy at sa langit mong bughaw,
May dilag ang tula
At awit sa paglayang minamahal.

Ang kislap ng watawat mo’y
Tagumpay na nagniningning;
Ang bituin at araw niya,
Kailan pa ma’y di magdidilim.

Lupa ng araw, ng luwalhati’t pagsinta,
Buhay ay langit sa piling mo;
Aming ligaya na ‘pag may mang-aapi,
Ang mamatay nang dahil sa ‘yo.

Chosen Land

Beloved country,
Pearl of the Orient,
The ardor of the heart
In your bosom is ever alive.

Chosen Land,
You are the cradle of the brave,
To the conquerors
You shall never surrender.

Through the seas and mountains,
Through the air and your blue skies,
There is splendor in the poem
And song of beloved freedom.

The sparkle of your flag
Is shining victory.
Its stars and sun
will never ever dim.

Land of the morning, of glory, of our affection,
Life is heaven in your arms;
When someone oppresses you, it is our pleasure
To die for you.

The National Anthem of Philippines was written by José Palma and composed by Julián Felipe.

The motto of Philippines: For God, for the people, for nature and for the country.

1 thought on “National anthem of Philippines”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *