Skip to content

National anthem of Denmark

The lyrics of the National Anthem of Denmark

Kong Christian Stod Ved Højen Mast

Kong Christian stod ved højen mast
i røg og damp;
hans værge hamrede så fast,
at gotens hjelm og hjerne brast.
Da sank hvert fjendtligt spejl og mast
i røg og damp.
Fly, skreg de, fly, hvad flygte kan!
hvo står for Danmarks Christian
hvo står for Danmarks Christian
i kamp?

Niels Juel gav agt på stormens brag.
Nu er det tid.
Han hejsede det røde flag
og slog på fjenden slag i slag.
Da skreg de højt blandt stormens brag:
Nu er det tid!
Fly, skreg de, hver, som véd et skjul!
hvo kan bestå mod Danmarks Juel
hvo kan bestå mod Danmarks Juel
i strid?

O, Nordhav! Glimt af Wessel brød
din mørke sky.
Da ty’de kæmper til dit skød;
thi med ham lynte skræk og død.
Fra valen hørtes vrål, som brød
den tykke sky.
Fra Danmark lyner Tordenskjold;
hver give sig i himlens vold
hver give sig i himlens vold
og fly!

Du danskes vej til ros og magt,
sortladne hav!
Modtag din ven, som uforsagt
tør møde faren med foragt
så stolt som du mod stormens magt,
sortladne hav!
Og rask igennem larm og spil
og kamp og sejr før mig til
og kamp og sejr før mig til
min grav!

King Christian stood by the lofty mast

King Christian stood by the lofty mast
In mist and smoke;
His sword was hammering so fast,
Through Gothic helm and brain it passed;
Then sank each hostile hulk and mast,
In mist and smoke.
“Flee!” shouted they, “flee, he who can!
Who braves of Denmark’s Christian,
Who braves of Denmark’s Christian,
In battle?”

Niels Juel gave heed to the tempest’s roar,
Now is the hour!
He hoisted his blood-red flag once more,
And smote upon the foe full sore,
And shouted loud, through the tempest’s roar,
“Now is the hour!”
“Flee!” shouted they, “for shelter flee!
“Who can defy Denmark’s Juel,
Who can defy Denmark’s Juel,
in conflict?”

North Sea! a glimpse of Wessel rent
Thy murky sky!
Then champions to thine arms were sent;
Terror and Death glared where he went;
From the waves was heard a wail, that rent
Thy murky sky!
From Denmark thunders Tordenskiol’,
Let each to Heaven commend his soul,
Let each to Heaven commend his soul,
And fly!

Path of the Dane to fame and might!
Dark-rolling wave!
Receive thy friend, who, scorning flight,
Goes to meet danger with despite,
Proudly as thou the tempest’s might,
Dark-rolling wave!
And amid pleasures and alarms,
And war and victory, lead me to,
And war and victory, lead me to,
My grave!

Der er et yndigt land

Der er et yndigt land,
det står med brede bøge
nær salten østerstrand
Det bugter sig i bakke, dal,
det hedder gamle Danmark
og det er Frejas sal

Der sad i fordums tid
de harniskklædte kæmper,
udhvilede fra strid
Så drog de frem til fjenders mén,
nu hvile deres bene
bag højens bautasten

Det land endnu er skønt,
thi blå sig søen bælter,
og løvet står så grønt
Og ædle kvinder, skønne møer
og mænd og raske svende
bebo de danskes øer

Hil drot og fædreland!
Hil hver en danneborger,
som virker, hvad han kan!
Vort gamle Danmark skal bestå,
så længe bøgen spejler
sin top i bølgen blå

There is a Lovely Land

There is a lovely country
it stands with broad beech-trees,
near the salty eastern shore
It bends itself in hill, valley,
its name is old Denmark
and it is the hall of Freya.

There sat in former times,
the armour-suited warriors,
rested from conflict
Then they went forward to the enemies’ injury,
now their bones are resting
behind the mound’s menhir.

That country is still lovely,
because the sea waves so blue frolic,
and the foliage stands so green
And noble women, beautiful maidens,
and men and brisk swains
inhabit the Danes’ islands.

Hail king and fatherland!
Hail every honourable citizen,
who works, what he can
Our old Denmark shall endure,
as long as the beech-tree mirrors
its top in the blue wave!

The National Anthem of Denmark was written by Adam Gottlob Oehlenschläger and Johannes Ewald and composed by Hans Ernst Krøyer Ditlev Ludvig Rogert.

The motto of Denmark: God, King and Fatherland.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *