Skip to content

National anthem of the Czech Republic

The lyrics of the National Anthem of the Czech Republic

Kde domov můj

Kde domov můj, kde domov můj,
voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ,
zemský ráj to na pohled!
A to je ta krásná země,
země česká domov můj,
země česká domov můj!

Kde domov můj, kde domov můj,
v kraji znáš-li bohumilém
duše útlé v těle čilém,
mysl jasnou, vznik a zdar
a tu sílu vzdoru zmar,
to je Čechů slavné plémě
mezi Čechy domov můj!
mezi Čechy domov můj!

Where My Home Is

Where my home is,
where my homeland is,
Water roars across the meadows,
Pinewoods rustle among crags,
The garden is glorious with spring blossom,
Paradise on earth it is to see.
And this is that beautiful land,
The Czech land, my home,
The Czech land, my home!

Where my home is,
where my home is,
If, in the heavenly land, you have met
Slender souls in spry bodies,
Of clear mind, vigorous and prospering,
And with a strength that frustrates all defiance,
That is the glorious nation of Czechs
Among the Czechs is my home!
Among the Czechs, my home!

The National Anthem of the Czech Republic was written by Josef Kajetán Tyl and composed by František Škroup.

The motto of the Czech Republic: Truth prevails.

1 thought on “National anthem of the Czech Republic”

  1. Czech republic big salute books written Czech republic is beautiful. Brave women. Brave authors. Brave players. National anthem of Czech republic has been translated into Hindi language and Braille script. Work given to embassy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *