Select Page

Monegasque Anthem

  1. Home
  2. /
  3. Monegasque Anthem

Inu Munegascu

The official lyrics of the Monegasque Anthem

Despoei tugiù, sciü d’u nostru paise
Se ride au ventu, u meme pavayùn
Despoei tugiù a cuřù russa e gianca
E stà ř’emblèma d’a nostra libertà
Grandi e piciui, ř’an sempre respetà

N’amu ch’üna tradiçiun,
n’amu ch’üna religiun,
Amu avüu per u nostru unù
I meme Principi tugiù
E ren nun ne scangerà
Tantu ch’u suriyu lüjerà;
Diu sempre n’agiüterà
E ren nun ne scangerà

Despoei tugiù, sciü d’u nostru paise
Se ride au ventu, u meme pavayùn
Despoei tugiù a cuřù russa e gianca
E stà ř’emblèma d’a nostra libertà
Grandi e piciui, ř’an sempre respetà

The full lyrics of the Monegasque Anthem

Despœi tugiù sciü d’u nostru paise
Se ride au ventu u meme pavayun
Despœi tugiù a curù russa e gianca
E stà r’emblema d’a nostra libertà !

Grandi e piciui r’an tugiù respetà !
Oilà cü ne toca !
Oilà cü ne garda !
Fò che cadün sace ben aiço d’aiçì

Amu avüu sempre r’a meme tradiçiun ;
Amu avüu sempre r’a meme religiun ;
Amu avüu per u nostru unù
I meme Principi tugiù
E düsciün nun purà ne fa sciangià
Tantu ch’au cielu u suriyu lüjerà ;
Diu n’agiüterà
E mai düsciün nun purà ne
fa scangià
Düsciün

Nun sëmu pa gaïre,
Ma defendemu tüti a nostra tradiçiun ;
Nun sëmu pa forti,
Ma se Diu vœ n’agiüterà !

Oilà cü ne toca !
Oilà cü ne garda !
Fo che cadün sace ben ailo d’ailì

Amu avüu sempre r’a meme tradiçiun ;
Amu avüu sempre r’a meme religiun ;
Amu avüu per u nostru unù
I meme Principi tugiù
E düsciün nun purà ne fa sciangià
Tantu ch’au cielu u suriyu lüjerà ;
Diu n’agiüterà
E mai düsciün nun purà ne
fa scangià
Düsciün

The motto is With God’s help.
The currency is the Euro.

Need a gift idea! Want to support your team, your country!

Monegasque Anthem
With the Monegasque Anthem, more than 100 products to discover in the shop!

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *