Select Page

Malagasy Anthem

  1. Home
  2. /
  3. Malagasy Anthem

Ry Tanindrazanay malala ô

The full lyrics of the Malagasy Anthem

Ry Tanindrazanay malala ô!
Ry Madagasikara soa.
Ny Fitiavanay anao tsy miala,
Fa ho anao, ho anao doria tokoa.

Tahionao ry Zanahary
‘Ty Nosindrazanay ity
Hiadana sy ho finaritra
He! Sambatra tokoa izahay.

Ry Tanindrazanay malala ô!
Irinay mba hanompoan’anao
Ny tena sy fo fanahy anananay,
‘Zay sarobidy sy mendrika tokoa.

Tahionao ry Zanahary
‘Ty Nosindrazanay ity
Hiadana sy ho finaritra
He! Sambatra tokoa izahay.

Ry Tanindrazanay malala ô!
Irinay mba hitahian’anao,
Ka Ilay Nahary ‘zao tontolo izao
No fototra ijoroan’ny satanao.

Tahionao ry Zanahary
‘Ty Nosindrazanay ity
Hiadana sy ho finaritra
He! Sambatra tokoa izahay.

Tahionao ry Zanahary
‘Ty Nosindrazanay ity
Hiadana sy ho finaritra
He! Sambatra tokoa izahay.

The motto is Love, Ancestral-land, Progress.
The currency is the Ariary.

Need a gift idea! Want to support your team, your country!

Malagasy Anthem
More than 100 products to discover in the shop!

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *