Select Page

Burundian Anthem

  1. Home
  2. /
  3. Burundian Anthem

Burundi Bwacu

The full lyrics of the Burundian Anthem

Burundi bwacu, Burundi buhire,
Shinga icumu mu mashinga,
Gaba intahe y’ubugabo ku bugingo.
Warapfunywe ntiwapfuye,
Warahabishijwe ntiwahababuka.
Uhagurukana, uhagurukana, uhagurukana ubugabo urikukira.
Komerwa amashi n’amakungu,
Uhabwe impundu n’abawe,
Isamirane mu mashinga,
isamirane mu mashinga.

Burundi bwacu, ragi rya ba sokuru,
Ramutswa intahe n’ibihugu,
Ufatanije ishaka n’ubuhizi;
Vuza impundu wiganzuye uwakuganza uwakuganza.

Burundi bwacu, mpora mutima kuri twese,
Tugutuye amaboko, umutima n’ubuzima,
Imana yakuduhaye ikudutungire.

Horana ubumwe n’abagabo n’itekane.
Sagwa n’urweze, sagwa n’amahoro meza.

The motto is Unity, Work, Progress.
The currency is the Burundi Franc.

Need a gift idea! Want to support your team, your country!

Burundian Anthem
More than 100 products to discover in the shop!

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *