Zum Inhalt springen

Nationalhymne der Ukraine

Der Text der Nationalhymne der Ukraine

Державний Гімн України

Ще не вмерла України,
і слава, і воля!
Ще нам браття-Українці,
Усміхнеться доля!
Згинуть наші вороженьки,
Як роса на сонці;
Запануємъ, браття й ми
У своїй сторонці.

Душу й тіло ми положим
За нашу свободу
І покажем, що ми браття
Козацького роду.
Гей-гей, браття миле,
Нумо братися за діло!
Гей-гей пора встати,
Пора волю добувати!

Наливайко, Залізнякъ
И Тарас Трясило
Кличуть насъ изъ-за могилъ
На святеє діло.
Изгадаймо славну смерть
Лицарства-козацтва,
Щобъ не втратить марне намъ
Своєго юнацтва.

Душу й тіло ми положим
За нашу свободу
І покажем, що ми браття
Козацького роду.
Гей-гей, браття миле,
Нумо братися за діло!
Гей-гей пора встати,
Пора волю добувати!

Ой Богдане, Богдане
Славний нашъ гетьмане!
На-що віддавъ Україну
Москалям поганимъ?!
Щобъ вернути іі честь,
Ляжемъ головами,
Назовемся України
Вірними синами!

Душу й тіло ми положим
За нашу свободу
І покажем, що ми браття
Козацького роду.
Гей-гей, браття миле,
Нумо братися за діло!
Гей-гей пора встати,
Пора волю добувати!

Наші браття Славяне
Вже за зброю взялись;
Не діжде ніхто, щобъ ми
По-заду зістались.
Поєднаймось разомъ всі,
Братчики-Славяне:
Нехай гинуть вороги,
Най воля настане!

Душу й тіло ми положим
За нашу свободу
І покажем, що ми браття
Козацького роду.
Гей-гей, браття миле,
Нумо братися за діло!
Гей-гей пора встати,
Пора волю добувати!

Szcze ne wmerła Ukrajiny

Szcze ne wmerła Ukrajiny,
i sława, i wola
Szcze nam, brattia molodiji,
Usmichnet́sia dola!
Zhynut́ naši worożeńky,
Jak rosa na sonci;
Zapanujem, brattia j my
U swojij storonci.

Duszu, tilo, my położym
Za naszu swobodu
I pokażem, szcz my brattia
Kozaćkoho rodu.
Hej-hej, brattia myłe,
Numo bratysia za diło!
Hej-hej, pora wstaty,
Pora voliu dobuwaty!

Naływajko, Zalizniak
Y Taras Triasyło
Kłyčutj nas yz-za mohył
Na swiateje diło
Yzhadajmo sławnu smert́
Łycarctwa-kozactwa,
Szczob ne wtratyt́ marne nam
Swojeho junactwa.

Duszu, tilo, my położym
Za naszu swobodu
I pokażem, szcz my brattia
Kozaćkoho rodu.
Hej-hej, brattia myłe,
Numo bratysia za diło!
Hej-hej, pora wstaty,
Pora voliu dobuwaty!

Oj Bohdane, Bohdane
Sławnyj nasz het́mane!
Na-szczo widdaw Ukrajinu
Moskalam pohanym?!
Szczob wernuty ii czest́
Lażem hołowamy
Nazowemsia Ukrajiny
Wirnymy synamy!

Duszu, tilo, my położym
Za naszu swobodu
I pokażem, szcz my brattia
Kozaćkoho rodu.
Hej-hej, brattia myłe,
Numo bratysia za diło!
Hej-hej, pora wstaty,
Pora voliu dobuwaty!

Naszi brattia Sławiane
Wże za zbroju vziałyś;
Ne diżde nichto, szczob my
Po-zadu zistałyś.
Pojednajmoś razom wsi,
Bratczyky-Sławiane:
Nechaj hynut́ worohy,
Naj vola nastane!

Duszu, tilo, my położym
Za naszu swobodu
I pokażem, szcz my brattia
Kozaćkoho rodu.
Hej-hej, brattia myłe,
Numo bratysia za diło!
Hej-hej, pora wstaty,
Pora voliu dobuwaty!

Noch sind der Ukraine Ruhm und Freiheit nicht gestorben

Noch sind der Ukraine Ruhm und Freiheit nicht gestorben,
noch wird uns lächeln, junge Ukrainer, das Schicksal.
Verschwinden werden unsere Feinde wie Tau in der Sonne,
und auch wir, Brüder, werden Herren im eigenen Land sein.

Leib und Seele geben wir für unsere Freiheit,
und bezeugen, dass unsere Herkunft die Kosakenbrüderschaft ist.

Die Nationalhymne der Ukraine wurde von Pavlo Chubynsky geschrieben und von Mykhaylo Verbytsky komponiert.

Das Motto der Ukraine: Freiheit, Einigkeit, Güte.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert